ห้องจัดเลี้ยง

Monday, 11 August 2008 22:13 welcome 0 Comments
Print


                                           

ห้องที่ 1 รองรับลูกค้าได้ 60 คน

alt

alt

                                              alt

ห้องที่ 2 รองรับลูกค้าได้ 100-120 คน

                                                                                 alt